Montessori Subirats - Casa de la Vinya

ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ESCOLA

L’aprenentatge i el desenvolupament dels alumnes a Montessori Subirats es basa en la seva activitat autònoma. Aquesta activitat autònoma consisteix en la circulació lliure dels alumnes en un espai determinat (principalment el seu ambient/aula de referència, però també en els espais exteriors) amb llibertat per escollir quina activitat realitzen entre totes les disponibles. L’activitat autònoma és la base per educar en la llibertat tal com l’entenem.

L'AMBIENT PREPARAT

Sòlids geomètrics

En la pedagogia Montessori les aules reben el nom d'ambient preparat. Els objectius d'un ambient preparat són principalment fomentar la independència i l'autonomia i ajudar a la construcció del propi ordre intern de l'infant i de la seva estructura mental. El marc de referència de l'ambient han de ser uns límits clars, però també llibertat (d'elecció, de moviment, de repetició). Els límits s'estableixen en benefici de l'interès col·lectiu i tenen la funció de buscar l'equilibri entre la bona convivència i la llibertat individual.

L'ambient preparat és un espai en el que els infants se senten confortables, segurs, confiats, lliures i feliços. L'espai està ben il·luminat, net i endreçat, conté elements naturals i els mobles tenen una mida i pes adequats a la seva alçada i força i estan distribuïts de manera que permeten la lliure circulació. Des del punt de vista psicològic l'ambient ofereix activitats estimulants que permeten el control d'error i que respecten la individualitat de l'infant.

EL ROL DE L'ADULT

Tot i que l'educació Montessori no està centrada en l'adult la seva tasca comporta una gran responsabilitat en el procés d'autoconstrucció de l'infant. L'adult ha d'identificar les necessitats de l'infant mitjançant l'observació i, en base al coneixement de la teoria oferir els materials adequats a cada etapa del desenvolupament i a cada període sensible. Guies (mestres) i Assistents són el nexe d'unió entre l'ambient, els infants i els materials.

L'observació és clau en tot aquest procés perquè és la base del seguiment i l'avaluació dels infants i ajuda a dissenyar un escenari òptim d'aprenentatge que permeti a cada alumne desenvolupar les seves potencialitats al màxim.

A partir de l'observació la Guia va veient quins nous materials pot presentar (ensenyar a utilitzar) a cada infant. Pot fer presentacions individuals o, si hi ha uns quants infants en el mateix moment maduratiu, pot optar per presentar-lo en petit grup. Els infants només fer ús d'aquells materials que la Guia els ha presentat.

Nena utilitzant la Torre Rosa

CICLES DE TREBALL

Quan l'infant treballa dins d'un ambient en el que hi ha llibertat i en el que no hi ha presses, tenen lloc comportaments que en altres circumstàncies no es donen, com per exemple el fet que infants molt petits poden concentrar-se durant períodes molt llargs. El cicle de treball a Comunitat Infantil (1 a 3 anys) és d'entre una hora i mitja i dues hores. A Casa d'Infants (3 a 6 anys) i a Primària el cicle de treball és de 3 hores ininterrompudes.

L'observació dels cicles de treball al llarg de diferents èpoques i en escoles Montessori de tot el món ha demostrat que l'activitat dels alumnes segueix un patró sorprenentment regular. Quan els infants entren a l'ambient solen observar durant uns moments abans de triar una feina relativament senzilla i que els dura poca estona. Normalment es tracta d'un material que coneixen de fa temps i dominen. Una estona després solen triar una activitat una mica més complexa i que els dura més temps. A continuació té lloc el que es coneix com el moment de la falsa fatiga, un període d'inquietud en el que el seu comportament es torna desordenat i semblen cansats i sense interès, però que és necessari per dirigir el seu interès cap a una activitat molt més complexa: és el que es coneix com el gran treball del dia.

El gran treball suposa un repte que requereix un nivell de concentració molt alt en el que l'infant dirigeix tota la seva atenció i que li permet desenvolupar noves habilitats i adquirir nous coneixements. Després d'aquesta activitat l'infant es mostra relaxat, satisfet, sociable i descansat.

Suma amb perles daurades

ELS MATERIALS MONTESSORI

Els materials Montessori són materials dissenyats científicament que tenen un objectiu d'aprenentatge específic. S'ordenen per àrees i dins de cada àrea es distribueixen per seqüències que van del concret a l'abstracte i del senzill al complex, pel què possibiliten als infants realitzar exercicis amb dificultat creixent.

Estan fets de materials naturals (fusta, metall, vidre, vímet, etc.) per tal de proporcionar-los sensacions basades en el món real.

Encaixos metàl·lics

UN APRENENTATGE NATURAL PER A UN DESENVOLUPAMENT GLOBAL

Aquest sistema d’aprenentatge permet a cada alumne aprendre al seu ritme natural, podent dedicar més temps a allò que li costa, i passant més ràpidament per aquells continguts o habilitats que ha dominat en poc temps. També té la possibilitat d’aprofundir més enllà del currículum en aquells aspectes que l’atreguin especialment.

Les activitats de tarda, habitualment amb mestres especialistes, serveixen per treballar àrees i continguts que per la seva pròpia naturalesa s’han de fer en grup, com la música, les arts escèniques o l’educació física.

Montessori Subirats té per objectiu desenvolupar les capacitats i les competències, així com assolir els objectius definits per la Generalitat per cada etapa educativa en el currículum oficial. L’estructura organitzativa, la distribució horària, les diferents activitats i els materials estan organitzats per assolir aquesta finalitat.

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE EN FASE 2

Tal com ha ordenat el Departament d'Educació, posem a disposició de tota persona interessada el pla d'obertura de l'escola. Està dividit en dos documents complementaris. Un destinat a les famílies amb tots els protocols que l'escola segueix i en els que han de col·laborar, i un altre destinat a la inspecció educativa.

Document per famílies
Document per inspecció

Montessori Subirats - Casa de la Vinya