Montessori Subirats - Casa de la Vinya

MARIA MONTESSORI

Montessori, amb edat avançada, visitant una escola

Maria Montessori (1870-1952) va ser una metgessa, antropòloga i educadora que va dedicar la seva vida a desenvolupar i divulgar un mètode educatiu ideat per ella mateixa que trencava amb les convencions establertes a principis del segle XX i que avui dia, més de 100 anys després, segueix significant un enfocament innovador per educar infants de totes les edats.

Toca per aprofundir en: Biografia de Maria Montessori

El Mètode de la Pedagogia Científica, tal com el va anomenar ella, o Mètode Montessori, com és conegut popularment, es fonamenta en aprofitar la iniciativa natural de les nenes i nens perquè aprenguin de manera pràctica en un entorn preparat.

Per treballar d'aquesta manera va crear una sèrie de materials didàctics que la Guia (mestra Montessori) presenta (ensenya com utilitzar) a l'alumne. Un cop presentats, l'alumne els pot utilitzar sense l'ajuda de la Guia i així aprendre progressivament els continguts que el material "ensenya".

D'aquesta manera, es trenca l'estructura tradicional en què el mestre ensenya el mateix a tots els alumnes simultàniament i les "aules Montessori" es transformen en espais on cada alumne de manera individual, en parella o petit grup treballa en l'activitat que en aquell moment l'interessa. El paper de la Guia no és ser la principal font de coneixement dels infants perquè els materials assumeixen bona part d'aquesta funció, i esdevé la persona que garanteix que tots els alumnes puguin fer una activitat que els aporti allò que necessiten. Per tant, té cura que l'ambient de l'aula sigui tranquil i segueix de prop els progressos de cada nena i nen per anar-los presentant nous materials amb continguts més avançats a mida que van dominant els que coneixen.

Toca per aprofundir en: Fonaments del Mètode Montessori

Com que l'organització de les aules Montessori permet que cada infant segueixi el seu ritme, hi pot haver infants de diferents edats en el mateix grup. De fet, ni tan sols els infants d'una mateixa edat aprenen tots al mateix ritme de manera fluïda. Montessori agrupa els infants segons el pla de desenvolupament en el que es troben, per regla general trams de 3 anys en els quals tenen unes necessitats i interessos semblants. Els grups heterogenis permeten un seguit d'avantatges per als infants.

El treball autònom amb materials també implica un canvi estructural de l'escola en l'organització del temps. No és compatible la divisió del dia en hores per anar treballant les diferents matèries. A les aules Montessori hi ha cicles de treball llargs, de 2 o 3 hores, durant els quals els alumnes van treballant en diversos materials mentre la Guia va presentant-ne de nous a mida que va veient alumnes preparats.